Handelsbetingelser

DCK– for folk på farten – hele året – er en landsdækkende klub, hvor medlemmerne kan arrangere ture for hinanden. Klubbens overordnede formål fremgår af vedtægtens § 2, som blandt andet omhandler

  • 2 Formål
    Stk.1, At tilbyde medlemmerne, brugere af campere, caravans, telte og teltvogne, en social ramme, hvor camping- og fritidslivet er i fokus.
    Stk. 2, At arrangere fælles ture i ind- og udland.
    Stk. 3, At varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og relevante interesseorganisationer.
    Stk. 4, At fremme samarbejdet med andre campingklubber og campingpladser.

Deltagelse i arrangementer

Betaling / tilbagebetaling

Ved tilmelding til de af klubbens medlemmer planlagte arrangementer i såvel ind – som udland skal der samtidig ske hel – eller delvis betaling af den fastlagte pris / enhed / deltager efter arrangørernes nærmere bestemmelser.

Tilmeldingen er bindende, og der kan kun ske tilbagebetaling af det indbetalte beløb, efter ansøgning til arrangøren senest 14 dage før arrangementets afvikling, og med godkendelse af formand, kasser eller et flertal i bestyrelsen, samt hvis pladsen besættes til anden side. Eventuelle omkostninger i forbindelse med tilbagebetaling påhviler ansøgeren ligesom eventuelle andre udgifter i forbindelse med afbud, er DCK uvedkommende.

DCK anbefaler sine medlemmer at sikre sig mod tab i forbindelse med afbestilling via en privat tegnet rejseforsikring.

Ansvarsfraskrivelse

DCK kan ikke gøres ansvarlig for skader på materiel eller personer, der måtte opstå i forbindelse med eller i tilknytning til deltagelse i et af klubben planlagt og afviklet arrangement.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 27.01.2024