Nyhedsbrev April 2024

Formanden har ordet april 2024!

Dette er det første nyhedsbrev efter generalforsamlingen, en generalforsamling hvor vi forhåbentlig tog de første små skridt frem mod en ny og mere rolig tid for vores camping klub

Jeg vil starte med et velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer, Ove Andersen, Per Wehrs samt suppleanten Claus Andersen, som jeg ser frem til et godt samarbejde med.

En tak skal selvfølgelig også lyde til Ole Thomsen, Liss Evensen samt Linda Knop, der forlod bestyrelsen på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen besluttede et stort flertal af de fremmødte medlemmer at vi skulle have nyt navn, forslaget som blev vedtaget er Dansk Camping Klub, navnet skulle gerne sende det signal, at vi vil være landsdækkende og dermed have flere medlemmer fra henholdsvis Fyn, Jylland med omliggende øer.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen holdt 2 møder, første møde, hvor vi konstituerer os som følgende: næstformand Ove Andersen, sekretær Peder Roed.

På mødet den 3. april drøftede bestyrelsen yderligere fordeling af opgaver blandt andet forretningsorden, programerklæringen, beskyttelse af navn – logo samt sloganet Camping en livsstil, vi evaluerede generalforsamlingen, og her er vi enige om, at til næste år skal prisen ned samt der skal en anden form for forplejning.

Vi fandt også frem til hvilken farve kombination af logoet, der skulle være gældende fremadrettet.

Bestyrelse blev orienteret om den økonomiske situation, vi enedes om at være tilbageholdende, da der stadig henstår regninger i forhold til tinglysning af ejerskabet, Skamstrup camping, dette får os til at fortælle, at vi i skrivende stund stadig  ikke hørt fra Holbæk Kommune angående rettighederne for at drive campingpladsen i Skamstrup, og før vi har denne tilladelse på plads, kan vi ikke komme videre med en tinglysning af ejerskabet for Skamstrup Camping, hvilket igen gør at en endelig skilsmisse for vente lidt på sig, da det CVR-nummer som står som ejer af Skamstrup Camping tilhørte Landsledelsen, det får så indflydelse på tinglysningen af nedkørslen til campingpladsen til ”privat fællesvej”, hvilket vi skal have gjort af hensyn til forsyningen i Holbæk Kommune.

På mødet besluttede vi, at Peder Roed, efter eget ønske, ikke fortsætter som formand/kontaktperson for Skamstrupudvalget, så vi valgte Per Wehrs som ny formand/kontaktperson for Skamstrup udvalget, Annelise og Ove Andersen står stadig for tilsyn/rengøring samt indkøb af artikler til toiletterne, dette betyder ikke at du og jeg ikke skal gøre rent efter os når vi har brugt toiletter samt baderum. Jørn Andersen er stadig maskinansvarlig i forhold til det håndværktøj, som befinder sig i den røde container, ”traktoren” må kun bruges af de personer, som er ”omskolet” til denne.

Denne ændring betyder at al henvendelse som vedrører den daglige drift af Skamstrup skal som udgangspunkt gå til Per Wehrs via per@wehrs.one eller             tlf. 2142 2676

Den fælles indgang til DCK (kompasrosen) kommer vi også til at lade fortsætte et stykke tid endnu, vi kan ikke tillade os at lukke denne hjemmeside før vi kan lukke det CVR-nummer som er gældende for Skamstrup Camping.

Stævner: Vi mangler stadig medlemmer, som har gode ideer til stævner inden-/udenlands, så går du/i med en god ide til et stævne, det kan være for en weekend eller for flere dage/uger, så kom frem med dem, du kommer ikke til selv at stå for dem, vi (bestyrelsen) skal nok finde nogle som har prøvet det før, og som kan være behjælpelig med planlægning samt afvikling.

Medlemmer: Vi skal til stadighed tænke på at tiltrække nye medlemmer og dette gerne også fra Fyn og Jylland, og dette betyder, at vi gerne skulle have nogle af jer medlemmer fra Fyn og Jylland til at hjælpe os med repræsentationer hos campingforhandlere vest for Storebælt.

På vores hjemmeside under nyheder findes der et link ”Det sker i Skamstrup by” i dette link finder i nyhedsbrevene fra foreningen Skamstrup By og Omegn, kig ind og se om der skulle være noget, der kunne have din interesse, hvis du/i alligevel er på Skamstrup Camping.

Gule pletter/prikker: Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet, at vi ikke vil fortsætte med ordningen om, at man skal holde med træktøjet udfor de gule pletter, vi har fundet at ordningen faktisk er en af årsgagerne til, at der kommer flere hjulspor, så derfor, træktøjet stadig mod kørevejene, men parkeringen af campingvognen er lidt ”valgfrit”, der skal dog stadig tages hensyn til naboen og ikke mindst 3 meters reglen, husk samtidig på, det kan være naboen skal have telt på. Der vil dog kunne komme situationer, hvor det ikke vil være tilladt med telt, dette specielt ved træf, hvor der er mange deltagende enheder.

Vi vil i nærmeste fremtid bestille nye skilte til infohuset og oppe ved vejen, skiltene vil blive med det nye logo, samtidig vil det også i fremtiden være således, at vognnumrene kommer hjem i nyt design, skulle du/i ønske, at skifte jeres gamle vognnummer ude med et nyt vil dette kunne ske til en rimelig pris, som ligger op af produktions og forsendelse prisen.

Skulle der være nogle, som ligger inde med pjecer fra tidligere tider, vil jeg meget gerne have disse, da de kan bruges, som inspiration til det materiale, der skal laves i forbindelse med fremtidige kampagner.

For en god ordens skyld, skal det også bemærkes, at der på generalforsamlingen i 2023 blev besluttet følgende: Alle bortset fra plads 5, stiller campingvognen med træktøjet ud mod vejen, samt at alle bortset fra helårspladserne, som i deres lejekontrakt har andre betingelse, parkerer det trækkende køretøj i teltsiden

I uge 17 vil Skamstrup få besøg af Back To Nature (BTN) nogle vil ankomme i løbet af ugen, men de har planlagt træf i dagene 26 til 28 april, der forventes at ankomme 10 enheder, det kan i den forbindelse godt være, at vi spærrer nogle pladser af til dem. De har ikke lejet klubhuset, men de kan selvfølgelig bruge det, på lige for med alle andre der på pladsen.

Flemming Bøgvad

Formand

Vil du dele denne nyhed?

Del på Facebook
Del på Linkedin

Flere nyheder