Nyhedsbrev November 2023

Formanden har ordet!

Først vil jeg byde alle nye medlemmer velkommen i DCK ØST, jeg håber at i vil føle jeg velkomne samt at de ”gamle” medlemmer har taget godt i mod jer.

Hvis i endnu ikke har været på vores egen campingplads i Skamstrup så burde i måske snart overveje dette, netop på Skamstrup Camping finder man et stort sammenhold, i kan orientere jer mere om Skamstrup Camping på hjemmesiden.

Når i nu modtager dette nyhedsbrev så skulle vores nye hjemmeside, www.dckoest.dk,  gerne være at i gang, i vil inden for kort tid få tilsendt nye adgangskoder, og hvis i ikke indenfor  de næste 14 dage har fået tilsendt en ny adgangskode så kontakt Webmaster, husk at tjekke om den er smuttet i spamfilteret, kan i ikke finde den eller har i ikke modtaget en ny adgangskode så kontakt Webmaster på webmaster@dckoest.dk, hvis i finder noget på hjemmesiden som i ikke forstår eller mener skal være anderledes så send en mail til undertegnede eller til Webmaster, bestyrelsen vil så drøfte dit/jeres forslag, bemærk at der kommet en måde at tilmelde sig til stævner på.

Martin og jeg har været til møde i SU (samarbejdsudvalget) hvor de sidste forhindringer skulle være fjernet, jeg kan oplyse jer om at efter deres og vores generalforsamling til marts 2024 er der ingen bånd som binder os sammen, DCKVEST skal på deres generalforsamling have fjernet Stk. 5: Klubben deler logo og varemærkerettigheder med søsterforening Dansk Caravan Klub – Øst CVR.nr. 4218 9812 gennem foreningen Dansk Caravan Klub CVR.nr. 5845 3250, fra deres vedtægter.

Vores egen generalforsamling er fastlagt til den 15. marts 2024, så reserver gerne weekenden, jeg håber at denne generalforsamling vil være en milepæl i DCK ØST´s regi, bestyrelsen håber på, at vi på denne generalforsamling kan stille med forslag til et nyt og mere moderne logo, vi skal også tage stilling til nyt navn, dette vil i komme til at høre mere om i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Tilbage står kun endelig at kunne melde ud at ejerskabet af, og dermed tinglysningen, af Skamstrup Camping er på plads, det har været en sej omgang for Martin Seerup, bestyrelsen besluttede tidligere i efteråret, at vi ville bruge penge på advokat bistand så mon ikke det snart vil lykkes, jeg kan oplyse at bestyrelsen i DCK VEST har leveret de underskrifter med mere som tinglysningsretten i Hobro har bedt om, men de vender hele tiden tilbage med ønsket om nye oplysninger.

SU har i skrivende stund i gang med at underskrevet skødet for overdragelsen af Skamstrup Camping til DCK ØST, nu skal det bare godkendes ved tinglysningsretten.

Facebook, som i nok alle har bemærket så har vores Facebook gruppe ændret navn til meget ”mundrette” navn, Dansk Caravan Klub Øst (kun for medlemmer af DCK ØST), dette er ikke pt. helt korrekt da der stadig er ”gamle” medlemmer fra de gode gamle dage hvor DCK stadig var en samlet klub, der er pt. 245 medlemmer af Facebook gruppen og det er lidt flere medlemmer end vi har i DCK ØST, så derfor skal Webmaster og sekretariatet i gang med her sidst på året med at fjerne de medlemmer af Facebook gruppen som ikke har betalt kontingent til DCK ØST.

Stævner er det der binder os sammen, det er her vi møder andre medlemmer af DCK ØST, og der er stadig ledige pladser i stævnekalenderen, så går du rundt med en god ide til et stævne og har du lyst til selv at prøve og lave et stævne så kontakt kassereren som er stævneansvarlig, har du ikke prøvet at lave et stævne før, så finder vi en som gerne vil være behjælpelig med dette.

Sekretariatet er også kommet op og køre, man kan komme i kontakt med dette via sekretariatet@dckoest.dk eller på tlf. 2182 9588, vi har dog lidt problemer med at kunne udskrive medlemskort da Camping Key Europa endnu ikke er vendt tilbage med en ny adgangskode til deres system, men Per Werhs og Martin Seerup arbejder på dette, det betyder desværre også at vi må vente lidt tålmodigt på vores medlemskort, årsagen til dette er at DCK Vest´s sekretariat, som tidligere var sekretariat for begge kredse, på vegne af Vest opsagde DCK´s aftale med Camping Key Europa da DCK Vest ikke vil bruge CKE kortet mere.

Logbøger, de medlemmer som var med til årets sidste træf, hobbytræffet i november på Skamstrup Camping, har fået optalt deres logbøger, for alle andre der ønsker at få optalt logbogen er det ved at være tid for opgørelse af optjente point, så i bedes optælle de point som i har optjent i indeværende år, hvis i har 50 point eller flere og gerne vil have pins jf. reglerne i logbogen, skal i sendes resultatet til formand@dckoest.dk, jeres oplysninger skal indeholde medlemsnummer og navn(e).

Her til sidst ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår med forhåbentlig mange gode campingture sammen med andre fra DCK ØST, men også hver for sig.

De bedste campinghilsner

Flemming Bøgvad

Formand DCK ØST

 

Vil du dele denne nyhed?

Del på Facebook
Del på Linkedin

Flere nyheder